Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme, ny landinspektørbekendtgørelse og ny tinglysningsbekendtgørelse - sagsnr. 2013-744

Print Print
22-03-2013
Læs høringssvar her