Skatteudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen - sagsnr. 2013-736

Print Print
06-03-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-736 Skatteudvalget.aspx - d. 07-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.