Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om reglerne i lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (Jordfordelingsloven) - sagsnr. 2013-731

Print Print
22-03-2013
Læs høringssvar her