Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier - sagnsr. 2013-702

Print Print
27-02-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-702 Lovudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.