Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier - sagnsr. 2013-702

Print Print
27-02-2013
Læs høringssvar her