Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Mikrobiologiforordningen) - sagsnr. 2013-646

Print Print
21-02-2013
Læs høringssvar her