Strafferetsudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA (KOM (2013) 42 endelig) - sagsnr. 2013-622

Print Print
04-03-2013
Læs høringssvar her