Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter - sagsnr. 2013-60

Print Print
10-01-2013
Læs høringssvar her