Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (medmoderskab mv.) - sagsnr. 2013-590

Print Print
22-03-2013
Læs høringssvar her