Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr - nyt krav om hylde og rør til mink - sagsnr. 2013-589

Print Print
27-02-2013
Læs høringssvar her