Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af frikommuneloven - sagsnr. 2013-588

Print Print
19-02-2013
Læs høringssvar her