Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende fosforvådområder og ændring af bekendtgørelse om tilskud til statslige vådområdeprojekter - sagnsr. 2013-557

Print Print
27-02-2013
Læs høringssvar her