Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (styrkelse af rammerne for behandling af ansøgning om offererstatning) - sagsnr. 2013-555

Print Print
19-02-2013
Læs høringssvar her