Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats - sagsnr. 2013-554

Print Print
27-02-2013
Læs høringssvar her