Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 408 af 12. maj 2012 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder mv. - sagsnr. 2013-553

Print Print
27-02-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-553 Lovudvalget.aspx - d. 24-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.