Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 408 af 12. maj 2012 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder mv. - sagsnr. 2013-553

Print Print
27-02-2013
Læs høringssvar her