Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforlæg ved overtrædelse af lovgivningen om fremme af energibesparelser i bygninger (manglende energimærkning af bygninger) - Energistyrelsens j.nr. 2590/1211-0014 - sagsnr. 2013-540

Print Print
15-02-2013
Læs høringssvar her