Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder - sagsnr. 2013-539

Print Print
28-02-2013
Læs høringssvar her