Lovudvalget - Høring over forslag til lov om offentlighed i forvaltningen (L 144) - sagsnr. 2013-535

Print Print
21-02-2013
Læs høringssvar her