Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort - sagsnr. 2013-5

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her