Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber - ministeriets j.nr. 2012-2973 - sagsnr. 2013-486

Print Print
22-02-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-486 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.