Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber - ministeriets j.nr. 2012-2973 - sagsnr. 2013-486

Print Print
22-02-2013
Læs høringssvar her