Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle mv. - sagsnr. 2013-467

Print Print
06-02-2013
Læs høringssvar her