Lovudvalget - Høring over godkendelse af frikommuneforsøg om at tillade midlertidige anvendelser ved fravigelse af planlovens § 19, stk. 2 i særlige tilfælde - sagsnr. 2013-461

Print Print
06-02-2013
Læs høringssvar her