Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende - sagsnr. 2013-440

Print Print
06-02-2013
Læs høringssvar her