Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse og vejledning om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen - sagsnr. 2013-4116

Print Print
20-12-2013
Læs høringssvar her