Lovudvalget - Høring over udkast til revision af bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturområder - sagsnr. 2013-4057

Print Print
18-12-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-4057 Lovudvalget.aspx - d. 07-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.