Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (ombygning mv. af Ringsted Station) - sagsnr. 2013-4015

Print Print
17-12-2013
Læs høringssvar her