Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om anbringelse af levende dyr i forretningslokaler - sagsnr. 2013-4012

Print Print
17-12-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-4012 Lovudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.