Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om anbringelse af levende dyr i forretningslokaler - sagsnr. 2013-4012

Print Print
17-12-2013
Læs høringssvar her