Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikation inden for erhvervsmæssig handel med dyr - sagsnr. 2013-4011

Print Print
17-12-2013
Læs høringssvar her