Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr - sagsnr. 2013-4010

Print Print
17-12-2013
Læs høringssvar her