Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort - sagsnr. 2013-4009

Print Print
18-12-2013
Læs høringssvar her