Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om undtagelse fra journaliseringspligten i sager om politiets videregivelse af oplysninger og udstedelse af straffeattester, børneattester samt fuldstændige udskrifter - sagsnr. 2013-3985

Print Print
17-12-2013
Læs høringssvar her