Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven - sagsnr. 2013-396

Print Print
19-02-2013
Læs høringssvar her