Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love (fremrykning af skatte- og afgiftslempelser fra Aftaler om Vækstplan DK og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag mv.) - sagsnr. 2013-3945

Print Print
17-12-2013
Læs høringssvar her