Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer mv. - sagsnr. 2013-3944

Print Print
10-12-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-3944 Lovudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.