Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente) - sagsnr. 2013-3932

Print Print
10-12-2013
Læs høringssvar her