Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr mv. - sagsnr 2013-3930

Print Print
10-12-2013
Læs høringssvar her