Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om afgivelse af oplysninger til brug for SKATs afgørelse om indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret - sagsnr. 2013-3862

Print Print
10-12-2013
Læs høringssvar her