Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger mv. - sagsnr. 2013-3861

Print Print
09-12-2013
Læs høringssvar her