Lovudvalget - Høring over udkast til ændringsbekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og ændringsbekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 2014 - sagsnr. 2013-3845

Print Print
06-12-2013
Læs høringssvar her