Lovudvalget - Høring - ændring af tre bekendtgørelser og ophævelse af to bekendtgørelser om særlig støtte til landbrugere - sagsnr. 2013-3844

Print Print
06-12-2013
Læs høringssvar her