Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport - sagsnr. 2013-3843

Print Print
06-12-2013
Læs høringssvar her