Lovudvalget - Høring over forslag til ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 (bilag I) om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer - sagsnr. 2013-3772

Print Print
03-12-2013
Læs høringssvar her