Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen - sagsnr. 2013-377

Print Print
30-01-2013
Læs høringssvar her