Lovudvalget - Høring over udkast til undtagelse af selskabet fra lov om offentlighed i forvaltningen - sagsnr. 2013-3761

Print Print
09-12-2013
Læs høringssvar her