Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen - sagsnr. 2013-3750

Print Print
03-12-2013
Læs høringssvar her