Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse af selskaber om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen - sagsnr. 2013-3749

Print Print
09-12-2013
Læs høringssvar her