Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven (Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer) - sagsnr. 2013-3734

Print Print
20-12-2013
Læs høringssvar her